PROJEKT MŠ - ŠKOLNÍ ASISTENT

 

PROJEKT MŠ

 

ŠKOLNÍ ASISTENT

Naše MŠ v období od 1.9.2018 do 31.1.2020 realizuje projekt s názvem Ve světě se neztratíme, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/18_063/0009372, podpořený z výzvy MŠTM Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II.

Projekt je zaměřen na

                         - personální podporu MŠ - školní asistent v mateřské škole

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

ASISTENT PEDAGOGA

1.1.2017 - 31.8.2019

 

PROJEKT CHŮVA

Naše MŠ v období od 1.1.2017 do 30.6.2018 realizovala projekt s názvem Pomáháme našim dětem, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.016_022/0003091, podpořený z výzvy MŠTM Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony I.

Projekt byl zaměřen na

                           - personální podpara v MŠ - chůva

Tento projekt byl spolufinancován EU.

 

projekt  "kapku šetřím"

V minulém školním roce 2017-2018 se naše MŠ zapojila do projektu "Kapku šetřím", která si kladle za cíl snížení spotřeby pitné vody v ČR.

 

angličtina

Od října 2019 bude v MŠ každou středu probíhat výuka angličtiny pro děti. První lekce proběhne ve středu 2.10. od 14:30 - 15:10 hod. (lekce trvá 40 min.) Kurzovné je 300 Kč/měsíc. Na první lekci angličtiny přineste 300 Kč,  kde se s lektorkou domluví další platba.

 

kERAMIKA

V jednotlivých ročních obdobích probíhá v MŠ lekce keramiky (vždy 2-3 lekce). Děti si poté výrobky odnáší domů.

Keramika probíhá s p. Romanou Zelenkovou. Termíny budou včas oznámeny.

 

fLÉTNA

Od října 2019 každé pondělí od 12:00 - 13:00 v MŠ probíhá skupinová hra na flétnu (pouze starší děti).

Hru na flétnu vede p. učitelka Ilona Tošnerová.

 

pLAVECNÝ VÝCVIK

V naší MŠ téměř každý rok probíhá plavecký výcvik v krytém bazénu Roudnice nad Labem.

Plavání ve školním roce 2019-2020 proběhně únor-duben 2020.

 

SBĚR PAPÍRU

V MŠ třídíme papír ve spolupráci s firmou LEOCZECH (firma na zpracování papíru).

Vítáme veškerou pomoc od veřejnosti.

                                                  Děkujeme.