STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED HOSPODAŘENÍ A ROZPOČET 2024 (SCHVÁLENÉ)

NÁVRH ROZPOČTU 2024 A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU HOSPODAŘENÍ

 
 

Rozpočet 2023 (SCHVÁLENÝ) A  STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED HOSPODAŘENÍ (SCHVÁLENÝ)

NÁVRH ROZPOČTU 2023 A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU HOSPODAŘENÍ

rozpočet 2022 (schválený) a  střednědobý výhled hospodaření (schválený)

 
 

Výroční zpráva za rok 2020

 ROZPOČet  MŠ NA ROK 2020 - 2021

Rozpočtový výhled MŠ na roky 2022-2024