rozpočet 2022 (schválený) a  střednědobý výhled hospodaření (schválený)

 
 

Výroční zpráva za rok 2020

 ROZPOČet  MŠ NA ROK 2020 - 2021

Rozpočtový výhled MŠ na roky 2022-2024