návrh rozpočtu 2022  a  návrh střednědobého výhledu hospodaření

Výroční zpráva za rok 2020

 ROZPOČet  MŠ NA ROK 2020 - 2021

Rozpočtový výhled MŠ na roky 2022-2024