DENNÍ PROGRAM

6.00 - 8.45 - příchod dětí do MŠ, volné hry a činnosti podle zájmu a potřeb dětí, individuální práce s dětmi, tělovýchovná chvilka, pohybové hry a cvičení
8.45 - 9.30 - hygiena, svačina
  • programově řízené činnosti hravé i pohybové probíhají s paní učitelkou v průběhu celého dne, formou individuální práce, skupinkové nebo s celou skupinou dětí, zaměřené k tématu týdne
9.30 - 11.30 - příprava na pobyt venku, pobyt venku - spontánní i řízené činnosti, sezónní činnosti, pohybové hry, poznávací činnosti
11.30 - 12.15 - hygiena, oběd, příprava na odpočinek
12.15 - 14.00 - odpočinek, dle potřeby spánek, klidnější individuální činnost
14.00 - 14.30 - hygiena, odpolední svačina
14.30 - 16.00 - zájmové činnosti dětí, dle počasí hry venku, odchod domů
  • režim dne je orientační a lze ho měnit v případě různých akcí konaných v MŠ nebo mimo ni