mikuláš

V pátek  3.12. 2021 budeme mít v MŠ návštěvu Mikuláše s andílkem, kteří dětem nadělí balíčky.
 

vánoční nadílka

Ve čtvrtek  9.12. 2021 budeme mít v MŠ vánoční nadílku nových hraček do školky.
 

vánoční  prázdniny

MŠ bude otevřena do 22.12. 2021 - včetně.  
Od  23.12. 2021 do  2.1. 2022  bude MŠ UZAVŘENA - Vánoční prázdniny. 
Provoz  MŠ bude znovu zahájen v pondělí 3.1. 2022.
 
 

Informace na školní rok 2021-2022

 
Vážení rodiče!

Těšíme se na  Vás i Vaše děti opět po prázdninách v novém školním roce 2021 - 2022.

 Důležité informace pro Vás:

 • Příchod do MŠ od 6.00 do 8.00 hodin.
 • Nepřítomnost dítěte je nutné omluvit telefonicky do 7.30 hodin v MŠ (778 059 946) a i ve ŠJ (416 871 290).
 • Rodiče při vstupu do budovy MŠ musí mít nasazen respirátor a svoji dobu pobytu v MŠ minimalizovat.
 • Respirátor nemusí nosit pedagogičtí pracovníci při poskytování vzdělávání v MŠ.
 • Děti nemusí na žádném místě nosit roušku.
 • VYJÍMKA PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ – pouze rodiče nových dětí budou mít z důvodu zvykání dětí celý týden (od 1. 9. – 10. 9. 2021) přístup až do šatny dětí, kde si po přezutí převezme jejich dítě p. učitelka.
 • Při vstupu do MŠ dospělí použijí bezoplachovou dezinfekci, která je umístěna za vchodovými dveřmi vlevo na zdi.
 • Ostatní děti si ráno bude přebírat p. učitelka ve vstupní chodbě. Děti se převléknou a umyjí si důkladně ruce mýdlem a vodou, utřou se do svého ručníku a pak vstoupí do třídy.
 • Do MŠ se stále nesmí nosit hračky z domova.
 • I nadále zatím nebudeme používat kartáčky na ústní hygienu.
 • Po obědě a odpoledne si rodiče budou děti vyzvedávat ve vstupní chodbě. Rodiče nových dětí opět přijdou až do šatny.
 • Do budovy MŠ vstupují pouze zdravé osoby a děti!!!  Pokud budou u dítěte při příchodu do MŠ anebo v průběhu dne pozorovány příznaky nachlazení (rýma, kašel, časté kýchání, teplota) či jiné nemoci, budou rodiče ihned vyzvání k okamžitému vyzvednutí dítěte z MŠ – je proto nutné aktualizovat telefonní čísla příslušných osob.
 • I nadále platí omezení konání hromadných akcí (divadla, besídky, apod.).

Děkujeme za pochopení a Váš zodpovědný přístup.

 

 

Informace pro rodiče na školní rok 2021 -2022

 
 
Od středy 1.9. 2021 je povolen vstup osob do MŠ pouze s respirátorem!!
 
Dezinfekce
V rámci preventivního opatření žádáme rodiče, o dezinfikování rukou bezoplachovým gelem, který je umístěn v chodbě vedle hlavního vstupu do MŠ.  Děkujeme.
 

Mateřská škola Zvoneček v Bříze hledá kvalifikovanou p.učitelku na překrývání (vycházku) do MŠ na úvazek 0,37. 

 

školní asistent

Naše MŠ se opět zapojila do výzvy MŠMT "Šablony III.",kde se nám podařilo získat finanční prostředky v částce 237402,- Kč, které budou využity na pozici  "ŠKOLNÍHO ASISTENTA". Náš projekt se jmenuje "S dětmi za poznáním" a jeho realizace potrvá od 1.9. 2020 do 28.2. 2022. 
 
 
 

První krůčky v MŠ:

 • Mluvte s dítětem o tom, co se v MŠ dělá a jaké to tam je.
 • Zvykejte dítě na odloučení.
 • Veďtě dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle.
 • Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do MŠ, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne.
 • Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat.
 • Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (např. plyšáka, hračku, šátek, ...).
 • Plňte své sliby - když řekněte, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.
 • Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy.
 • Za pobyt v MŠ neslibujte dítěti odměny předem.
 • Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte - s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny, apod.

 

Co přinést dítěti do MŠ!

 • bačkory (ne pantofle) - ne s černou podrážkou (kvůli šmouhám na koberci)
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, tepláky, triko)
 • pláštěnku + holínky (dle uvážení)
 • balení papírových kapesníků + vlhčený toaletní papír
 • pyžamo (v pondělí vždy čisté, v pátek odnést na vyprání)

   - Prosíme o podepsání věcí, učte vaše děti poznávat, jaké věci jsou jejich a co jim patří.

 

Provoz MŠ

Provoz MŠ od 6:00 hod. do 16:00 hod.

Příchod do 8:00 hod. - poté se MŠ uzamyká (prosíme, přivádějte své děti včas, aby nepřišly o žádnou z nabízených činností).

 

Vyzvedávání dětí: 

 • po obědě od 12:00 hod. do 12:20 hod.
 • odpoledne od 14:30 hod. 

       - Pokud půjde dítě z MŠ dříve, je nutná domluva s p. učitelkou předem.

       - Je nutné vyzvednout si dítě tak, aby mohla být MŠ v 16:00 hod. uzavřena.

                                                                                                           Děkujeme.

 

Nepřítomnost  a odhlašování dětí

-  v případě neplánované nepřítomnosti dítěte (nemoc, ....) je nutné dítě telefonicky omluvit do 7:30 hod. jak v MŠ (778 059 946), tak v jídelně ZŠ Straškov (416 871 290).

- v případě plánované nepřítomnosti dítěte (dovolená, ... ) stačí nepřítomnost nahlásit den předem v MŠ do 7:30 hod.

 

Omlouvání dětí

Omlouvání dětí plnících povinnou předškolní docházku (které dovršily 5 let do 31.8. 2021):

    - Zákonný zástupce nahlásí absenci a příčinu nepřítomnosti dítěte telefonicky nebo osobně v MŠ.

    - Ihned po návratu dítěte do MŠ zákonný zástupce předloží p. učitelce písemnou omluvenku (vyplněný formulář), která se zakládá do složky dítěte.

 

Zabezpečení dvěří

V MŠ funguje elektronické zabezpečení vstupních dveří s videokamerou . Prosíme, nikdy společně s vámi nevpouštějte do MŠ cizí osoby z důvodu bezpečnosti vašich dětí!

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata je stanovena na školní rok 2019-2020 v částce 400,- Kč. na příslušný kalendářní měsíc, vždy do 15. dne v měsíci - platba v hotovosti p. ředitelce nebo p. učitelce.

Dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání (rok před zahájením školní docházky) se poskytuje vzdělávání bezúplatně, rovněž i dětem s odkladem školní docházky.

 

Stravné

Úhrada za stravování se bude hradit takto:

     - Na začátku školního roku zákonní zástupci strávníků zřídí povolení k inkasu na svých účtech a zároveň ihned vloží jednorázovou   platbu 700,- Kč na účet Školní jídelny.

             ZŠ STRAŠKOV-VODOCHODY      35-9068210267/0100

     - Následně vedoucí ŠJ ve Straškově bude strhávat vždy do 10. dne v měsíci každému strávníkovi z účtu skutečně projedenou částku (tedy na začátku měsíce října zpětně za stravné září, atd.).

      - Za strávníky se zákonní zástupci mohou přihlašovat i odhlašovat zadáním hesla, které jim bude vydáno na základě poskytnutí jejich e-mailu vedoucímu školní jídelny a potom mají možnost kontroly svého účtu ohledně stravování.

Dodavatel se zavazuje, že veškeré přeplatky, které vzniknou během školního roku budou vyplaceny vždy do 20. dne v měsíci červenci každého roku.

 

Ceny platné od 1. 11. 2020: MŠ

Obec Bříza

KATEGORIE 3-6 LET                       PŘESNÍDÁVKA      11,-Kč

                                                         OBĚD                    16,-Kč

                                                         SVAČINA                 9,-Kč

 

KATEGORIE NAD 7 LET                PŘESNÍDÁVKA       11,-Kč

                                                        OBĚD                      18,-Kč

                                                        SVAČINA                   9,-Kč

Dotace OÚ Bříza 2,-Kč.

 

Ostatní obce a města

KATEGORIE 3-6 LET                     PŘESNÍDÁVKA          11,-Kč

                                                       OBĚD                         16,-Kč

                                                       SVAČINA                      9,-Kč

 

KATEGORIE NAD 7 LET              PŘESNÍDÁVKA             11,-Kč

                                                      OBĚD                            18,-Kč

                                                      SVAČINA                         9,-Kč

 

Logopedická prevence

Od října 2021 bude 1x týdně probíhat individuální logopedická prevence.

Během měsíce září se zjistí úroveň komunikačních schopností a poté bude rodičům navrhnuto řešení.

 

Naše MŠ spolupracuje s SPC Roudnice nad Labem:

Mgr. Gabriela Encová

Telefon: 731 449 127

E-mail: spc.klient@tiscali.cz

Sídlo: třída T.G.Masaryka 1502, Roudncie nad Labem 413 01