Prohlášení o přístupnosti webu

MŠ Zvoneček v Bříze, adresa: Bříza 133, 413 01 Roudnice nad Labem,  se zavazuje ke zpřístupnění své webové stránky https://www.zvonecekbriza.cz/ v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku https://www.zvonecekbriza.cz/

Stav souladu

Web je tvořen v šabloně společnosti Webnode CZ s.r.o. a dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Web je responzivní a je možné ho zobrazit na různých výstupních zařízeních. Velikost písma je definována v relativních jednotkách tak, aby bylo možno písmo zvětšovat či zmenšovat pomocí prohlížeče.

Veškeré tyto výše zmíněné normy by měly zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů. Podporované webové prohlížeče jsou se zapnutým i vypnutým JavaScriptem. Mezi nepodporované prohlížeče patří zejména staré verze, které již nejsou podporovány ani ze strany jejich výrobců.

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s normou ČSN EN 301 549 V2 1.2, z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.

  • Některým obrázkům chybí vyplněný alternativní text v atributu „alt“.
  • Některé PDF jsou naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text.
  • Odkaz na stránku O ochraně osobních údajů a Prohlášení o přístupnosti se nenáchází v patičce webu, ale přímo v menu, protože patička je v šabloně pevná a nelze ji editovat.

Kontakt v případě problémů

Je možné, že na stránkách MŠ Bříza naleznete cokoli, co podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti. V našem zájmu je, aby internetové stránky byly vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní. Pokud objevíte na stránkách jakýkoli nesoulad, budeme rádi, když nám toto oznámíte na emailovou adresu mszvonecekvbrize@seznam.cz

  • Toto prohlášení bylo vypracováno dne: 5.12.2019
  • Toto prohlášení bylo revidováno dne: 5.12.2019
  • Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2.

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo je poskytnutá odpověď neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz