GDPR

28.05.2018 21:39

Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů

Pro organizaci:

Mateřská škola Zvoneček v Bříze, příspěvková organizace

se sídlem č.p. 133, 413 01 Bříza

IČ: 71294872

zastoupená Irenou Hujovou, ředitelkou

 

Je jmenován pověřenec:

Mgr. Nikola Rovenská, advokátka

se sídlem Brožíkova 1565/3, Karlovy Vary, PSČ 360 01

IČ: 71462503

kontaktní údaje na pověřence:

e-mail: poverenec@cmhl.cz

telefon: 420 724 770 780

 

V Bříze dne 24.5. 2018